PSSiAP Zielona Góra

2018

Biuro lokalne Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii

Projekty i działania

Zielonogórskie Biuro PSSiAP składa się z 46 zaangażowanych studentów. Nasza sekcja PR przez cały rok akademicki popularyzuje widzę psychologiczną tworząc ciekawe posty! Z kolei sekcja warsztatowa zajmuje się prowadzeniem warsztatów m.in. dla uczniów szkół podstawowych.

Dzień życzliwości w Instytucie Psychologii

Warsztaty na temat badań nad doświadczeniami podobnymi do psychotycznych (PLES) wśród studentów

Wykład otwarty “Jesteśmy mozaikami, czyli o tym, że cechy związane z płcią mają rozkład ciągły, a nie binarny” poprowadzony przez dr hab. Adriannę Grabiznę prof. UZ

Warsztaty z psychoonkologii

Członkowie naszego Biura pomagali w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży organizowanej przez Instytut Psychologii UZ.

Aktualności i wydarzenia

Jeszcze nie opublikowaliśmy aktualności lub informacji o wydarzeniach 

Historia

Biuro PSSiAP Zielona Góra istnieje od 2018 roku. Działamy przy Uniwersytecie Zielonogórskim, na wydziale Nauk Społecznych. Obecnie mamy u siebie sekcję PR i warsztatową. Nasze Biuro jest stosunkowo „młode”, jednak w tym czasie udało się zrealizować ciekawe projekty i rozwinąć się na tyle, aby dalej kontynuować coraz to lepszą działalność. Biuro składa się z zaangażowanych osób, które chcą robić coś „ponad” niż tylko studia. Jesteśmy po to, aby poszerzać horyzonty i integrować środowiska psychologiczne w celu rozwoju i działania. Ludzie mogą widzieć PSSiAP Zielona Góra jako ciekawą inicjatywę, wyjście naprzeciw
stereotypom i tylko studiowaniu i urozmaicaniu działań na naszej uczelni, których jest niewiele.

Kontakt

Adres

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Nauk Społecznych, Campus B
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

Adres

zielona.gora@pssiap.org

Media społecznościowe