Zarząd

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd Główny wybierany na dwuroczną kadencję przez Walne Zgromadzenie Członków. Przedstawicielami podczas kadencji 2020-2022 zostali:

JULIA PRADELOK | prezes@pssiap.org

PRZEWODNICZĄCA

PSSiAP Poznań. Członkini zarządu od listopada 2020. 

Obowiązki obejmują reprezentowanie Stowarzyszenia oraz nadzór nad ogółem jego działalności, w tym:

 • Organizacja pracy Zarządu Głównego oraz odpowiedzialność za jego działalność;
 • Nadzór nad działaniami wszystkich struktur Stowarzyszenia oraz współpraca z nimi;
 • Nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach ogólnopolskiej strategii rozwoju Stowarzyszenia;
 • Pełnienie funkcji administratora danych osobowych;
 • Wykonywanie zaleceń pokontrolnych organów przeprowadzających kontrole.

ANNA KŁOBUCHOWSKA | finansista@pssiap.org

WICEPRZEWODNICZĄCA DS. FINANSOWYCH

PSSiAP Zielona Góra. Członkini zarządu od listopada 2020.

Obowiązki obejmują nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji finansowej w Stowarzyszeniu oraz dbałość o jego możliwości finansowe, w tym:

 • Gromadzenie oraz porządkowanie dokumentacji finansowych;
 • Dokonywanie rozliczeń finansowych w ramach działań prowadzonych przez członków Stowarzyszenia;
 • Opracowanie strategii finansowych i wdrożenie ich do Biur Lokalnych.

ANNA FORMELA | pssiap.hr@gmail.com

WICEPRZEWODNICZĄCY DS. HR

PSSiAP Kraków. Członek Zarządu od listopada 2019.

Obowiązki obejmują koordynowanie wszelkich działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym:

 • Przygotowanie oraz wdrożenie strategii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
 • Wdrożenie oraz nadzór nad działalnością Specjalistów ds. HR w Biurach Lokalnych;
 • Nadzór nad prowadzonymi w Biurach Lokalnych procesami rekrutacyjnymi oraz organizowanymi spotkaniami i wydarzeniami służącymi integracji członków Stowarzyszenia;
 • Nadzór nad ogólnopolskim projektem Akademii PSSiAP.

MATEUSZ KLAKUS | pr@pssiap.org

WICEPRZEWODNICZĄCY DS. PR

PSSiAP Poznań. Członek zarządu od listopada 2019.

Obowiązki obejmują koordynowanie wszelkich działań związanych z public relations oraz promocją podejmowanych przez Stowarzyszenie, w tym:

 • Opracowanie strategii wizerunkowej Stowarzyszenia oraz jej wdrożenie w Biurach Lokalnych;
 • Prowadzenie oraz administrowanie mediów społecznościowych i strony internetowej Stowarzyszenia;
 • Nadzorowanie działań specjalistów ds. PR w Biurach Lokalnych;
 • Rozpatrywania wniosków o udzielenie patronatu Stowarzyszenia.

JULIA MACIEJOWSKA | sekretarz@pssiap.org

SEKRETARZYNI

PSSiAP Zielona Góra. Członkini zarządu od listopada 2020.

Obowiązki obejmują dbałość o dokumentacje wewnętrzną Stowarzyszenia (uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu Głównego, protokoły itd.), kontakt z sądowniczymi i rządowymi oraz prowadzenie statystyk wewnętrznych.

Pracę Zarządu Głównego nadzoruje Komisja Rewizyjna. W skład komisji w kadencji 2020-2022 wchodzą: Piotr Wójcik [przewodniczący KR, PSSiAP Lublin], Marta Kamińska [PSSiAP Łódź], Jan Rajss [PSSiAP Kraków].

Wsparciem działań Zarządu Głównego są: mgr Aleksandra Frydrysiak [przewodnicząca Rady Naukowej], Gabriela Początek [PSSiAP Kraków, koordynatorka Akademii PSSiAPu], Anna Jurczak [Member Representative of EFPSA].

Dołącz do nas

Stań się jednym z członków Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Skontaktuj się

Jesteś zainteresowany współpracą z nami lub chcesz dołączyć do naszego zespołu? Napisz do nas!