Zarząd główny

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Kadencja 2022/2024

Paweł
Stańczyk

Przewodniczący

Wrocław

przewodniczacy@pssiap.org

Ewa
Burlikowska

Wiceprzewodnicząca ds. human resources

Kraków

hr@pssiap.org

Filip
Liebersbach

Wiceprzewodniczący ds. finansowych

Wrocław

finansista@pssiap.org

Weronika
Demiańczuk

Wiceprzewodnicząca ds. public relations

Wrocław

pr@pssiap.org

Mahawir
Iwanowski

Sekretarz

Wrocław

sekretarz@pssiap.org