Zarząd główny

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Kadencja 2022/2024

Wybrany dnia 19 XI 2022 przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii

Paweł
Stańczyk

Przewodniczący

Wrocław

przewodniczacy@pssiap.org

Anna Sowińska

Wiceprzewodnicząca ds. finansowych

Poznań

finansista@pssiap.org

Ewa Burlikowska

Wiceprzewodnicząca ds. human resources

Kraków

hr@pssiap.org

Konstantine Ghlonti

Wiceprzewodniczący ds. public relations

Wrocław

pr@pssiap.org

Aleksandra Chrzanowska

Sekretarzyni

Lublin

sekretarz@pssiap.org