PSSiAP Warszawa

1997

Biuro lokalne Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii

Projekty i działania

Aktualne projekty i działania prowadzone przez warszawskie biuro PSSiAP

PSSiAP Warszawa dla Fundacji

Od stycznia roku 2022 ruszył projekt społeczny PSSiAP Warszawy dla Fundacji, gdzie wspieramy w zakresie personelu wolontariuszy organizacje pozarządowe oferujące psychologiczne usługi oraz promujące zdrowie psychiczne w społeczeństwie. Głównym celem inicjatywy jest wsparcie organizacji fundacji od wewnątrz, oferując im pomoc w potrzebnych na obecną chwilę obszarach.

Podcast “Psychologiczny Update”

Drugim projektem, będącym w trakcie rozwoju, jest podcast „Psychologiczny Update”. Przewodnią jego ideą jest przełożenie psychologicznej wiedzy specjalistów na praktyczne użycie w życiu codziennym; inaczej ujmując, najprościej przekazana wiedza „w pigułce” dla osób niezwiązanych z psychologią. Inicjatywa skupiać się będzie wokół sposobów radzenia sobie z potencjalnymi problemami, które mogą się nasilić w wyniku obecnych sytuacji polityczno-społecznych.

Aktualności i wydarzenia

Jeszcze nie opublikowaliśmy aktualności lub informacji o wydarzeniach 

Historia

We wrześniu 2021 roku Biuro Warszawskie PSSiAPu odżyło po dłuższej przerwie. W trakcie intensywnego rozwoju biura rozpoczęliśmy dwa główne projekty, które obecnie silnie wpływają na jego funkcjonowanie. 

Kontakt

Adres email

warszawa@pssiap.org

Media społecznościowe