Patronat

OBEJMOWANIE PATRONATEM
PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

 1. Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (zwane dalej Stowarzyszeniem) obejmuje patronatem konferencje, wydarzenia oraz publikacje, których tematyka jest zgodna z statutem oraz wartościami Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie nie udziela patronatów o charakterze długoterminowym lub stałym.
 3. Osoby i instytucje ubiegające się o Patronat są proszone o złożenie wniosku (załącznik poniżej) conajmniej dwa tygodnie przed zakończeniem rejestracji na wydarzenie na adres: pr@pssiap.org.
 4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do cofnięcia Patronatu w przypadku, gdy promowane treści zawierają w sobie materiały niepotwierdzone naukowo.

PATRONAT WYDARZEŃ

 1. Wydarzenia obejmowane Patronatem Stowarzyszenia mogą mieć charakter naukowy (m.in. konferencje), jak i popularnonaukowy (m.in. webinaria). Mogą odbywać się zdalnie lub stacjonarnie.
 2. Wnioskodawca, który uzyskał Patronat Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii dla wydarzenia zobowiązany jest:
  2.1. Umieścić logotypy Stowarzyszenia w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych dotyczących wydarzenia, w tym podczas samego wydarzenia.
  2.2. Umieścić informację o objęciu wydarzenia Patronatem przez Stowarzyszenie we wszystkich materiałach, drukach oraz na stronach WWW związanych z wydarzeniem, wraz z informacją o samym Stowarzyszeniu i odnośnikiem do jego strony.
 3. Wnioskodawca w swoim wniosku określa zakres świadczeń, które realizować będzie Stowarzyszenie na rzecz promocji:
  7.1. Zamieszczenie notatki prasowej o konferencji na stronie Stowarzyszenia
  7.2. Udostępnienie wydarzeń/materiałów promocyjnych za pośrednictwem Social Mediów
  7.3. Inne formy mogą zostać zaproponowane przez wnioskodawcę.
 4. Po zakończonym wydarzeniu, wnioskodawca jest zobowiązany do przesłania sprawozdania z informacjami dotyczącymi miejsc (witryny, social media, druki, publikacje etc), w których pojawia się informacja o Patronacie Stowarzyszenia.

PATRONAT PUBLIKACJI

 1. Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii obejmuje patronatem publikacje i serie (cykle) publikacji naukowych lub popularnonaukowych.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do umieszczenia informacji o patronacie PSSiAP i jego logotypu w publikacji.
 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do przesłania jednego egzemplarza na rzecz Stowarzyszenia.
 4. Dane bibliograficzne publikacji objętych patronatem będą zamieszczone na witrynie internetowej Stowarzyszenia.
 5. Wnioskodawca ma możliwość zaproponowania dodatkowych form promocji danej publikacji.

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Skontaktuj się

Jesteś zainteresowany współpracą z nami lub chcesz dołączyć do naszego zespołu? Napisz do nas!