O Stowarzyszeniu

Poznaj Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii!

PSSiAP — Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii — ogólnopolska organizacja pozarządowa (NGO) zrzeszająca przyszłych oraz dyplomowanych psychologów. Współpracując z ośrodkami dydaktycznymi, naukowymi oraz promującymi osiągnięcia psychologii, stawiamy przed sobą wyzwanie stworzenia wspólnoty. Wspólnoty, której celem jest poszerzanie wiedzy i kompetencji, wspieranie inicjatyw psychologicznych oraz poznanie nowych osobistości!

Najważniejsze wartości w naszym Stowarzyszeniu:

PSSiAP to więcej niż koło naukowe

Chociaż prym w naszym Stowarzyszeniu wiodą studenci — nowe, ambitne pokolenie przyszłych psychologów, którzy starają się nabyć jak najwięcej umiejętności w trakcie studiów i wykorzystać ten czas do końca — jesteśmy organizacją otwartą na całą społeczność psychologów w Polsce. Działania naszych studentów są wspierane przez szereg absolwentów, m.in. przez nadzór merytoryczny lub Akademie PSSiAP, która ma za zadanie wspieranie biur oraz nowych członków w nabywaniu niezbędnych kompetencji.

PSSiAP to również część społeczności spod logo Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Studentów Psychologii (European Federation of Psychology Student’s Associations — EFPSA).

Członkostwo w EFPSIE umożliwia nam zdobycie znajomości w całej Europie, tworzenie projektów naukowych i popularyzatorskich na arenie międzynarodowej (m.in. projekt Mind the Mind), a przede wszystkim — to łatwy start w karierę naukową, która wykracza poza granice naszego państwa.

 

Sprawdź, w których miastach możesz nas znaleźć i dołącz do swojego biura regionalnego!

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Skontaktuj się

Jesteś zainteresowany współpracą z nami lub chcesz dołączyć do naszego zespołu? Napisz do nas!