Misja i Cele

Nasze filary, czyli misja (i Twoje korzyści) PSSiAP-u

Jako Stowarzyszenie, chcemy aktywizować przyszłych oraz młodych psychologów w całej Polsce, aby wspólnie działać na rzecz zwiększania świadomości społeczeństwa z zakresu psychologii i zdrowia psychicznego oraz poprawy statusu zawodu psychologa. 

Dołącz do nas

Stań się jednym z członków Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii

01. Integracja

Będąc członkiem Stowarzyszenia, stajesz się częścią społeczności przyszłych psychologów, wspieranych przez absolwentów tego samego kierunku. Działając w jednym z biur, poszerzasz listę swoich znajomych z tej samej uczelni, którzy wspomogą Cię w trakcie studiowania. Dzięki projektom ogólnopolskim oraz regularnym zlotom stowarzyszenia, poznasz studentów i absolwentów z całej Polski, a jeśli to za mało — dzięki nam masz szansę działać na arenie międzynarodowej.

02. Edukacja

Stwarzamy możliwość do rozwoju kompetencji społecznych oraz zawodowych studentów i absolwentów psychologii, jak i społeczności lokalnych.  Angażując się w działania Biura Regionalnego czy Stowarzyszenia nauczysz się zarządzania projektami oraz zespołem, przejdziesz szkolenia specjalistyczne (m.in. przygotowujące do bajkoterapii, z podstaw interwencji kryzysowych) lub z kompetencji miękkich. Wielu naszych absolwentów wykorzystuje doświadczenie zdobyte w PSSiAPie w swojej aktualnej pracy!

03. Popularyzacja nauki i wiedzy

Staramy się robić to, czego naszym zdaniem brakuje w polskiej psychologii — popularyzacji wiedzy. Zwiększanie świadomość społeczeństwa (na temat psychologii czy zdrowia psychicznego) oraz środowiska psychologów (odnośnie perspektyw pracy, podejścia evidence-based, etyki czy regulacji prawnych) między innymi poprzez konferencje, webinary, warsztaty, szkolenia. Naszą psychoedukacją staramy się wyjść z uniwersytetu na ulicę, trafiamy do szkół ucząc o zaburzeniach psychicznych, efektywnej nauce czy radzeniu sobie z emocjami; do studentów, dorosłych i seniorów, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej z różnych zakresów. Każde nasze działanie jest wspierane merytorycznie przez uczelnie wyższe przy których pracujemy lub opiekuna naukowego Stowarzyszenia (mgr Aleksandrę Frydrysiak).

Misje przekładają się na cele oraz działania, które podejmujemy.

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Skontaktuj się

Jesteś zainteresowany współpracą z nami lub chcesz dołączyć do naszego zespołu? Napisz do nas!