PSSiAP Lublin

2020

Biuro lokalne Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii

Projekty i działania

Aktualne projekty i działania prowadzone przez lubelskie biuro PSSiAP

Dyskusje psychologiczno-filozoficzne

Psychopolecajki książek, filmów i seriali

Warsztaty dla dzieci w szkołach

Psychoedukacja na facebooku i instagramie

Webinary i wydarzenia online

Wydarzenia stacjonarne

Konferencje naukowe

Aktualności i wydarzenia

Jeszcze nie opublikowaliśmy aktualności lub informacji o wydarzeniach 

Historia

PSSIAP Lublin to biuro założone w sierpniu 2020r. Inspiracją dla założycieli był Kongres Absolwentów i Studentów Psychologii, który odbył się w marcu tego samego roku, a jednym z jego patronów był PSSIAP Kraków. 

Jesteśmy najmłodszym Biurem naszej organizacji, jednakże pomimo krótkiego stażu, staramy się prężnie działać na różnych płaszczyznach. Misją naszego Biura było stworzenie przestrzeni dla rozwoju studentów psychologii, a także integracji środowiska akademickiego – członkowie naszego biura pochodzą z czterech lubelskich uczelni: UMCS, KUL, WSEI oraz WSPA.

Swoją działalność rozpoczynaliśmy w formie online, ale obecnie otwieramy się na formę stacjonarną. W naszym Biurze funkcjonują cztery sekcje: badawcza, dzieci i młodzieży, psychodietetyki oraz psychoedukacji.

Kontakt

Media społecznościowe

lublin@pssiap.org

Media społecznościowe