Oświadczenie ws. IX Konferencji PTPPd

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii o sprzeciwie wobec zaproszenia Marcusa Evans i Susan Evans na IX Konferencję Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii podjęło decyzję o złożeniu podpisu pod listem otwartym, wystosowanym przez portal Tranzycja.pl do władz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej , wyrażającym sprzeciw wobec zaproszenia Marcusa Evans i Susan Evans do udziału w IX Konferencji PTPPd.

Rozwiązania promowane przez zaproszonych psychologów wypełniają znamiona terapii konwersyjnej, pozostającej praktyką pseudonaukową. Jej stosowanie niesie za sobą negatywne konsekwencje dla psychiki osoby poddawanej terapii, nierzadko skutkujące podejmowaniem prób samobójczych lub samobójstwem.

Sprzeciwiamy się promowaniu szkodliwych metod terapeutycznych, niezgodnych z aktualną wiedzą naukową, a także wyrażamy dezaprobatę dla używania lekceważącego i unieważniającego języka wobec osób transpłciowych czy patologizowania transpłciwości.

Zarząd Główny
Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii