Wsparcie kampanii #DobraPraktyka prowadzonej przez ELSA Poland

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii podjęło decyzję o wsparciu kampanii #DobraPraktyka prowadzonej przez ELSA Poland.

Kampania ma na celu przeciwdziałanie społecznemu problemowi braku lub symbolicznego wynagrodzenia za praktyki i staże oraz podniesieniu ich poziomu merytorycznego, by realnie pozwalały na zdobycie umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym.

Zgodnie z danymi zebranymi przez ELSA Poland we współpracy z Portalem Pracy i Praktyk Prawniczych, 53% studentów prawa odbywających praktyki nie otrzymuje za nie ekwiwalentu pieniężnego, a 43% spośród 2/3 studentów prawa wynagradzanych w systemie godzinowym otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego. Problem ten widoczny jest także gołym okiem w środowisku studentów psychologii, gdzie najpopularniejszą formą zdobywania doświadczenia, w szczególności jeśli chodzi o ścieżkę kliniczną, jest podejmowanie wolontariatów. Studenci szeroko pojętej psychologii biznesu wykonujący dla firm wysoko cenioną, specjalistyczną pracę, choć najczęściej dostają symboliczne wynagrodzenie, nie jest ono w żaden sposób równoważne rynkowym stawkom za takie zadania.