Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa

10 lutego 2023 roku reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii wziął udział w 9. posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa, którego prace nad projektem ustawy trwają nieprzerwanie od 2020 roku w konsultacji ze środowiskiem psychologicznym.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały przez Przewodniczącą Zespołu, p. Posłankę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk oraz p. Posła Dariusza Standerskiego autopoprawki do projektu ustawy przygotowane na bazie uwag strony społecznej oraz Biura Analiz Sejmowych. Dotyczyły one m.in. doprecyzowanie brzmienia niektórych artykułów czy też zmian związanych kompetencjami Samorządu Psychologów – organu mającego zostać powołanym po wejściu w życie ustawy.

W spotkaniu brali udział liczni przedstawiciele środowisk związanych z psychologią, w tym przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.