1997

Polskie Stowarzyszenie Studentów
i Absolwentów Psychologii

Misja i cele stowarzyszenia

Tam gdzie znajduje się człowiek jest potrzebna wiedza psychologiczna. Nieprzerwanie od 1997 działamy w różnych regionach Polski, aby integrować nasze środowisko i wspólnie rozwijać swoje kompetencje oraz zwiększać świadomość społeczeństwa w tematach psychologicznych.

Integrujemy środowisko

Dzięki współpracy biur i regularnym zlotom stowarzyszenia integrujemy młodych psychologów z całej Polski

Wspieramy naukę

Organizujemy i wspieramy wydarzenia o charakterze naukowym, dzięki czemu upowszechniamy psychologię

Rozwijamy się zawodowo

Poprzez udział w dedykowanych warsztatach i projektach rozwijamy kompetencje osobiste i zawodowe

Biura lokalne

Działamy w 7 biurach regionalnych, spośród których każde cechuje się niepowtarzalną atmosferą!

Partnerzy stoswarzyszenia